69173 - Το 1099

Ν. Λυγερός

Το 1099
με την κατοχή
άρχισε
η αναγκαία
αναδίπλωση
για να νικηθεί
η βαρβαρότητα
μετά
από αιώνες
σκληρής
μάχης.