69174 - Τα Ιεροσόλυμα

Ν. Λυγερός

Τα Ιεροσόλυμα
ήταν ιερά
μια χιλιετία
πριν
γεννηθεί
ο Χριστός
και αυτό
το χαρακτηριστικό
έχει
ιστορική
σημασία
για τη συνέχεια.