69176 - Κατάλογος χαρών

Ν. Λυγερός

Κατάλογος χαρών
επινοήθηκε
για να αντικατασταθούν
τα παράπονα
με χάρες
που ζητούν
στην Ανθρωπότητα
μέσω αντιπροσώπου
και ο στόχος του
είναι να γίνει
η μεταμόρφωση
σε κατάλογο χαράς.