69177 - Από τα πρώτα

Ν. Λυγερός

Από τα πρώτα
μοναστήρια
βρίσκουμε
το ένα
της Αγίας Μαρίας
και το άλλο
της Μαρίας Μαγδαληνής
τα οποία
θα έχουν
από την αρχή
ξενοδοχείο
νοσοκομείο
για τους προσκυνητές.