69179 - Η τελειότητα

Ν. Λυγερός

Η τελειότητα
είναι μορφή
πολλαπλής χαράς
που δεν έχει
τέρμα
αλλά συνεχίζεται
για να φανεί
το πολυκυκλικό
θεμέλιο
του Χρόνου.