69187 - Στα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Στα δάκτυλα
θα βρεις
μόνο
αυτούς
που παράγουν
χειροπιαστό
έργο
και ποτέ
παραθεριστές
που απλώς
περιμένουν.