69188 - Σημασία

Ν. Λυγερός

Σημασία
είναι να βοηθάμε
και όχι
να ξέρουν
όλοι
ότι βοηθήσαμε
αρκεί
να παράγεται
το αναγκαίο
έργο
της Ανθρωπότητας.