69189 - Το μνημείο

Ν. Λυγερός

Το μνημείο
που παράγει
ο σύλλογος
θα παραμείνει
ενώ δεν είναι
σίγουρο
ότι ο σύλλογος
θα ζήσει
μετά
το έργο του.