69190 - Όταν παρακολουθείς

Ν. Λυγερός

Όταν παρακολουθείς
το μάθημα
χαιρόμαστε
που είσαι
στην υπηρεσία
γιατί αυτό
αποδεικνύει
ότι έχεις
τα κότσια
να το κάνεις
για την ουσία.