69192 - Ο έρωτας

Ν. Λυγερός

Ο έρωτας
ζητά
την πίστη,
η αγάπη
ζητά
τη μαρτυρία
ενώ η αμισεία
ζητά μόνο
την αλήθεια
γιατί είναι
το θεμέλιο.