69200 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
δεν βάζει
ποτέ σε κίνδυνο
τους δικούς της
αλλά έχει
απαιτήσεις
από τους μαχητές
που πρέπει
να απελευθερώσουν
τους άλλους
από τους κατακτητές.