69202 - Είναι θεμελιακό

Ν. Λυγερός

Είναι θεμελιακό
να συνειδητοποιήσεις
την επιλογή
των ανθρώπων
ότι την κάνουν
όταν αφορά
στον θάνατο
και γι’ αυτό
δεν ξεχνάμε
τον Γιώργο
και τον Αντώνη.