69208 - Για τη Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Για τη Διδασκαλία
μια απλή
βρωμούσα
είναι ικανή
να κουβαλήσει
με το είναι της
ασπίδα,
έτσι μοιάζει
με τους Δίκαιους
που αδικούμε.