69210 - Σε Do Majeur

Ν. Λυγερός

Σε Do Majeur
παίζεται
ο Ιππότης
χωρίς
πανοπλία
αφού
δεν υπάρχει
οπλισμός
εκ φύσης
για το έργο
της Ανθρωπότητας.