69214 - Αν φιλώ

Ν. Λυγερός

Αν φιλώ
λόγω
βαθιάς
αγάπης,
συμβουλεύω
και εκπαιδεύω
μέσω
στρατηγικής
και παιδείας
τίποτα
λιγότερο.