69216 - Δεν ήταν όλοι

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν όλοι
οι Μαθητές
με τις ίδιες
αντοχές
γι΄ αυτό ο Χριστός
φανερώθηκε
μόνο
σε αυτούς
που άντεχαν
την αποστολή
που όριζε
το Έργο.