69217 - Και να ξέρεις

Ν. Λυγερός

Και να ξέρεις
όλα τα επίπεδα
του Eco
πάλι
δεν βλέπεις
το φως
γιατί πρέπει
να φανερωθεί
και αυτό
χρειάζεται
αντοχές.