69227 - Και η γραφή

Ν. Λυγερός

Και η γραφή
είναι
του σώματος
όταν
ακολουθεί
την πλάτη
σαν να ήταν
μορφή
αντίστασης
στη λήθη
της στιγμιαίας
κίνησης.