69228 - Το ανθρώπινο κάρβουνο

Ν. Λυγερός

Το ανθρώπινο κάρβουνο
έγινε
σιγά σιγά
σώμα
χάρη
στο χάδι
του πνεύματος
που έβλεπε
την ψυχή
στη ζωή.