69229 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
της αγάπης
είναι θεμελιακή
στη πολυκυκλικότητα
αφού λειτουργεί
ως κόκκινη
γραμμή
για να βρεθούν
όσοι το θέλουν
πραγματικά.