69232 - Η ουσία είναι

Ν. Λυγερός

Η ουσία είναι
πώς αντιμετωπίζουμε
αποτελεσματικά
τη βαρβαρότητα
όταν αυτή
συνεχίζει
να χτυπάει
τους αθώους
για να γίνουν
θύματα.