69233 - Ένας παπάς

Ν. Λυγερός

Ένας παπάς
είναι κράμα
Χριστιανισμού
και Ελληνισμού.
Παλεύει
λοιπόν
για κάθε
ανάγκη
του λαού
και της πατρίδας
πάντα
με ιερό τρόπο.