69235 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
να είσαι
μάρτυρας
πρέπει
να είσαι
και ήρωας
αν θέλεις
να αλλάξουν
τα πράγματα
στο μέλλον
για ν’ απελευθερώσεις
τον λαό σου.