69242 - Το δοξάρι

Ν. Λυγερός

Το δοξάρι
πατά
κάθετα
για να πιάσει
τον ήχο
χωρίς
κανένα
συμβιβασμό
για την ποιότητα
της νότας.