69244 - Τι ήταν αυτό

Ν. Λυγερός

Τι ήταν αυτό
που θυμάσαι
με χαρά
αφού είναι
απόδειξη
δεσμού
που δεν διαχωρίζει
δέρματα
του πάθους
και του πόθου;