69245 - Η αντίσταση

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση
πρέπει
να είναι
ενεργή
και σε φάση
ειρήνης
γιατί εκεί
γεννιούνται
οι κρίσεις
ακόμα
και οι τεχνητές.