69246 - Και το χιούμορ

Ν. Λυγερός

Και το χιούμορ
είναι εργαλείο
αντίστασης
που ενοχλεί
την παραπληροφόρηση
της προπαγάνδας
γιατί ξέρει
ότι σημαίνει
αδιαφορία
στις επιθέσεις
που δεν είναι
αποτελεσματικές.