69247 - Ποτέ λαοί

Ν. Λυγερός

Ποτέ λαοί
που είναι
της φιλίας
δεν υπογράφουν
συμφωνία
φιλίας
για να εδραιώσουν
κάτι
το οποίο
είναι τεχνητό.