69254 - Όταν η τέχνη

Ν. Λυγερός

Όταν η τέχνη
προσφέρεται
στους ανθρώπους
σε εξωτερικό χώρο
είναι απόλυτα
δημοκρατική
γιατί είναι
προσβάσιμη
από όλους
σε κοινά σημεία.