69255 - Το γλυπτό

Ν. Λυγερός

Το γλυπτό
του αδιανόητου
έγινε
πραγματικότητα
χάρη
στην επιμονή
εντός πανδημίας
χωρίς ποτέ
να το έχει βάλει
κάτω
λόγω ανάγκης.