69258 - Κάθε πέρασμα

Ν. Λυγερός

Κάθε πέρασμα
στον πολυκυκλικό
δεσμό
θα είναι
και ένας νέος
κύκλος
για τη ζωή
που παραμένει
αδιανόητη
για τους άλλους
και αυτονόητη
για σένα.