69261 - Η πιστοποιημένη επιμονή

Ν. Λυγερός

Η πιστοποιημένη επιμονή
φάνηκε
όταν υλοποιήθηκε
ο πολυκυκλικός
δεσμός
στη Λάρισα
αφού ήταν
απόδειξη
ότι η πίστη
αλλάζει
τα πάντα.