69262 - Με τις συμβουλές

Ν. Λυγερός

Με τις συμβουλές
η Μαθήτρια
κατάφερε
να ξεπεράσει
τις δυσκολίες
της κοινωνίας
και να βρει
το μονοπάτι
του φωτός
της Ανθρωπότητας.