69267 - Όρθιος

Ν. Λυγερός

Όρθιος
ο μουσικός
πλησίασε
τη βιβλιοθήκη
για να νιώσει
μέσα του
τη δύναμη
του παρελθόντος
να ξεχειλίζει
για να πλάσει
την ουσία
του μέλλοντος.