69276 - Το ίδιο σώμα

Ν. Λυγερός

Το ίδιο σώμα
ζει
με το πνεύμα
και δείχνει
άμεσα
τη βαριά
ομορφιά
της βαθιάς
αγάπης
λόγω τεράστιας
προσφοράς.