69280 - Το κανόνι

Ν. Λυγερός

Το κανόνι
ως πηγή
φωτιάς
ήταν
πάντα
όπλο
πολιορκητικής
ειδικά
στη Μάλτα
το 1565
ενάντια
στη βαρβαρότητα.