69281 - Οι ασύγκριτοι

Ν. Λυγερός

Οι ασύγκριτοι
δεν έχουν
ανάγκη
να είναι
οι καλύτεροι
της κοινωνίας
διότι είναι
αποκλειστικά
της Ανθρωπότητας
και μόνο.