69286 - Το ερώτημα

Ν. Λυγερός

Το ερώτημα
είναι απλό:
βάζεις
τις χώρες
ή την καταγωγή;
Το πρώτο είναι
γεωστρατηγική
ενώ το δεύτερο
τοποστρατηγική.
Βέβαια
είμαστε
της Ανθρωπότητας!