69287 - Από κοντά

Ν. Λυγερός

Από κοντά
δίπλα
στο τζάκι
πάντα
με συμπαράσταση
για όλα
τα δύσκολα
και με διάθεση
για τα ευχάριστα.