69292 - Δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Δεν μπορείς
να ξεχάσεις
καμιά νύχτα
πάθους
γιατί
είναι
κομμάτια
ζωής
που έσωσες
από τη λήθη
του ύπνου.