69293 - Τα αδιανόητα

Ν. Λυγερός

Τα αδιανόητα
της ζωής
είναι αυτά
που τη γεμίζουν
και την κάνουν
υπερβατική
έτσι μετά
όλα φαίνονται
φυσιολογικά
και αυτονόητα.