69296 - Στη μακρινή Αυστραλία

Ν. Λυγερός

Στη μακρινή Αυστραλία
έχουμε δικούς μας
ανθρώπους
που λειτουργούν
καταλυτικά
για να φέρουν
επιπλέον
φως
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.