69297 - Ποιος να δει

Ν. Λυγερός

Ποιος να δει
το μέγεθος
της χαράς
χωρίς
ν’ αντικρίσει
τον πολυκυκλικό
δεσμό
που ζει πια
στη Λάρισα.