69303 - Ποιος είναι έτοιμος

Ν. Λυγερός

Ποιος είναι έτοιμος
να πιστέψει
μια στρατηγική
ιστορία
του μέλλοντος
όταν δεν ξέρει
τίποτα
για την πολυκυκλικότητα
του Χρόνου
και παραμένει
εγκλωβισμένος
στο παρόν.