69304 - Οι εγκλωβισμένοι

Ν. Λυγερός

Οι εγκλωβισμένοι
του παρόντος
δεν μπορούν
ούτε καν
να φανταστούν
το μέλλον
όχι γιατί
δεν υπάρχουν
δεδομένα
αλλά γιατί
δεν θέλουν
να δουν
την ουσία.