69306 - Μια φωτογραφία

Ν. Λυγερός

Μια φωτογραφία
έλαβες
το πρωί
δεν ξέρεις
αν θέλεις
άλλη
ενώ είναι
ήδη
της ουσίας.