69308 - Τρία μουνιά κάθονται

Ν. Λυγερός

Τρία μουνιά κάθονται
και συζητούν
μεταξύ τους
για κάθε
ανούσιο
πράγμα
ενώ δεν απαντούν
στο καράβι
που σέρνουν
γιατί δεν ξέρουν
ότι προχωρά
μπροστά τους.