69314 - Τον ίδιο τον Χριστό

Ν. Λυγερός

Τον ίδιο τον Χριστό
να είχες
στο πλευρό σου
για πάντα
πάντα θα κοίταζες
αν η Αγάπη του
ξεχειλίζει
πάνω στους άλλους
λόγω ουσίας;