69321 - Πώς λες ότι είσαι

Ν. Λυγερός

Πώς λες ότι είσαι
Μαθητής
αν δεν καταλαβαίνεις
απολύτως τίποτα
από το Έργο
της Διδασκαλίας
και φοβάσαι
κάθε φορά
την προπαγάνδα
της κοινωνίας.