69329 - Έπρεπε η ασπίδα

Ν. Λυγερός

Έπρεπε η ασπίδα
να προστατέψει
τον εαυτό της
για να κερδίσει
χρόνο
στον αγώνα
ενάντια
στη βαρβαρότητα
αφού θα συνέχιζε
ακόμα και μετά
έως την πολιορκία
της Μάλτας.